For at sikre at sponsor registreringen forløber bedst mulig, skal du som noget nyt, selv registrerer hvad kontrakten indeholder.

Dette gøres på følgende måde for hver sponsorkontrakt:

 1. Find og marker den aktuelle sponsor på nedenstående liste.
 2. Tryk på Edit knappen ovenover tabellen, hvorefter sponsor detaljerne fremkommer.
 3. Det er vigtigt at nedenstående informationer er udfyldt:
  1. MitMobilePay – Ellers får du ikke udbetalt nogle sponsorpenge
  2. Faktura Email – Vi bruger denne email til at udsende fakturen så det er meget vigtigt at den er korrekt!
  3. Øre/m eller Fast beløb – Er det en gave du har fået – læs venligst næste afsnit!
  4. Anonym – Ønsker sponsoren at være anonym? Ja/Nej
  5. Slogan – I dette felt angives evt. hvad sponsoren ønsker at få oplæst under stævnet
 4. Aflever løbende sponsorkontrakten til kontoret på samme måde som sidste år.

Er ovenstående ikke udført kan vi desværre ikke udbetale dine sponsorpenge efterfølgende.