Sponsorstævnet 2019

Status for Sponsorstævne 2019

Tak for en meget flot og ihærdig indsats med at få opsøgt de mange sponsorer til årets sponsorstævne 2019.
Vi ved, hvor stor et arbejde det er for jer svømmere og forældre at presse sponsor jagten ind i en travl hverdag, men I skal vide, at vi alle sætter stor pris på jeres kampgejst og hårde arbejde.

Status for årets sponsorstævne kan nu ses i klubhuset ved Sponsortavlen. Her kan man bla. se hvem der deltog , hvor mange meter den enkelte svømmede samt det antal kroner,  der blev samlet ind.

Generelt er det samlede resultat bedre end sidste års flotte resultat, som nedenstående tal viser:

Årstal Antal deltagere Antal svømmede meter
RESULTAT 2019 76 261900
RESULTAT 2018 85 242800
RESULTAT 2017 76 256800

Vi har i sponsorudvalget fået nogle vigtige erfaringer med på vejen, som vi nu skal til at analysere. Her tænkes bla. på en tidligere udmeldning af sponsorønsker samt et ønsker om at digitalisere flere processer omkring stævnet.

Vi håber at vi, ses igen til næste års sponsor jagt.

Med venlig hilsen
Sponsorudvalget.